Kurzy sebeobrany

Tyto kurzy jsou pořádané pro nejohroženější cílové skupiny a to jsou dívky, ženy a senioři. Při lekcích sebeobrany se účastníci naučí řešit různé kritické situace, se kterými se mohou setkat prakticky kdykoliv během dne, a to jak komunikací, tak použitím různých sebeobranných prvků, které se během kurzu naučí. Pod vedením školených lektorů budou účastníci seznámeni i se základy pohybové průpravy a zlepší si svou fyzickou kondici.

Při lekcích sebeobrany mají účastníci k dispozici i makety zbraní a různé další pomůcky, aby bylo možno co nejvěrněji napodobit vznik modelové situace.

Kurzy se skládají z teoretické a praktické části a jsou mezi účastníky velmi oblíbené. Pro absolventy základního kurzu sebeobrany je tu možnost navštívit kurz sebeobrany pro pokročilé.

Box

Je jedním z nejstarších olympijských sportů. Zvyšuje sebevědomí, utužuje vnitřní kázeň, zlepšuje kondici a skvěle formuje postavu. Však je také právem označován jako absolutně nejkomplexnější sport, sport, který zatěžuje tělo i mysl...

Box pro juniory

Je cvičení zaměřené na fyzickou průpravu dětí a dorostu, kde se učí jak klasické prvky boxu, tak základy gymnastiky a zvyšování fyzické kondice. Při tomto cvičení se děti učí obranným prvkům, správné technice boxu a zároveň posilují své zdravé sebevědomí a sebekázeň...

Box pro seniory

Je cvičení založené na základech klasického boxu, upravené speciálně pro osoby seniorského věku. Nedochází k fyzickému kontaktu s jinými účastníky lekce, nicméně i tak se naučí správné technice úderů, zároveň velmi znatelně posilují svou fyzickou kondici...

Krav Maga pro děti

Je určena dívkám i chlapcům a má za cíl naučit je jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a respekt. Je to obranný systém s dynamickým programem, který učí děti reálné sebeobraně v přátelské atmosféře, kde se naučí, jak se ochránit za různých okolností...

Kurzy sebeobrany

Tyto kurzy jsou pořádané pro nejohroženější cílové skupiny a to jsou dívky, ženy a senioři. Při lekcích sebeobrany se účastníci naučí řešit různé kritické situace, se kterými se mohou setkat prakticky kdykoliv během dne, a to jak komunikací, tak použitím různých sebeobranných prvků, které se během kurzu naučí...

Rekondiční cvičení pro seniory

Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlepšit fyzickou kondici a načerpat novou energii. Cvičení pro seniory neprobíhá formou intenzivního posilování, jako je tomu u mladší generace. V pozdějším věku svaly atrofují, proto se u seniorů častěji objevují bolesti kloubů a zad...

Partneři

Top