Krav Maga pro děti

Je určena dívkám i chlapcům a má za cíl naučit je jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a respekt. Je to obranný systém s dynamickým programem, který učí děti reálné sebeobraně v přátelské atmosféře, kde se naučí, jak se ochránit za různých okolností. Tyto situace jsou simulovány formou hry.

Cvičení je zaměřeno na pohybové dovednosti, rovnováhu, reakční čas, vytrvalost, reflexy a techniky sebeobrany. Pozornost je věnována prevenci agresivity a rozpoznávání nebezpečných situací. Program je kreativní, přemýšlivý a navržen tak, aby děti mohly vidět svůj pokrok a být hrdé na svůj růst.

Kravmaga pro děti 6 - 9 let:toto cvičení probíhá převážně formou hry s naučnými prvky sebeobrany odpovídajícími věkové skupině. Děti se tak již od útlého věku naučí vážit si sami sebe i druhých a hlavně respektu k ostatním.

Kravmaga pro děti 10 - 13 let:zařazují se prvky obrany před možným útokem a dále se děti seznamují se skutečností, jaké riziko jim může v dnešní době hrozit a jak mu předejít. V tomto věku již mají děti určitou fyzickou zdatnost, zaměřuje se hlavně na prevenci agresivity se zařazením dalších prvků sebeobrany odpovídajícím věku dětí. Tato fáze slouží již jako příprava na námi připravovaný projekt ke snížení obecné pouliční kriminality mládeže.

Box

Je jedním z nejstarších olympijských sportů. Zvyšuje sebevědomí, utužuje vnitřní kázeň, zlepšuje kondici a skvěle formuje postavu. Však je také právem označován jako absolutně nejkomplexnější sport, sport, který zatěžuje tělo i mysl...

Box pro juniory

Je cvičení zaměřené na fyzickou průpravu dětí a dorostu, kde se učí jak klasické prvky boxu, tak základy gymnastiky a zvyšování fyzické kondice. Při tomto cvičení se děti učí obranným prvkům, správné technice boxu a zároveň posilují své zdravé sebevědomí a sebekázeň...

Box pro seniory

Je cvičení založené na základech klasického boxu, upravené speciálně pro osoby seniorského věku. Nedochází k fyzickému kontaktu s jinými účastníky lekce, nicméně i tak se naučí správné technice úderů, zároveň velmi znatelně posilují svou fyzickou kondici...

Krav Maga pro děti

Je určena dívkám i chlapcům a má za cíl naučit je jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a respekt. Je to obranný systém s dynamickým programem, který učí děti reálné sebeobraně v přátelské atmosféře, kde se naučí, jak se ochránit za různých okolností...

Kurzy sebeobrany

Tyto kurzy jsou pořádané pro nejohroženější cílové skupiny a to jsou dívky, ženy a senioři. Při lekcích sebeobrany se účastníci naučí řešit různé kritické situace, se kterými se mohou setkat prakticky kdykoliv během dne, a to jak komunikací, tak použitím různých sebeobranných prvků, které se během kurzu naučí...

Rekondiční cvičení pro seniory

Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlepšit fyzickou kondici a načerpat novou energii. Cvičení pro seniory neprobíhá formou intenzivního posilování, jako je tomu u mladší generace. V pozdějším věku svaly atrofují, proto se u seniorů častěji objevují bolesti kloubů a zad...

Partneři

Top